Министерството за труд и социјална политика постави е-модули за родово базирано насилство со цел зајакнување на капацитетите на јавната администрација како и на пошироката јавност. 

Е-модулите се достапни на следниот линк: https://emodulirbn.mtsp.gov.mk/