Новости

Соопштенија и интервјуа

Новости

Работилница за размена на искуства на родовите механизми на локално ниво

Работилница за размена на искуства а родовите механизми на локално ниво 21-23 фебруари Ресурсен центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање

Сподели:

Годишен план и програма за работа на Ресурсен центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање за 2024 година

Министерството за труд и социјална политика продолжува со активности за воспоставување на еднакви можности помеѓу мажит и жените. Во таа насока е изработен и годишниот план и програма за работа на Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање при Министерството за труд и социјална политика.

Сподели:

E-модули за родово базирано насилство

Министерството за труд и социјална политика постави модули за родово базирано насилство со цел зајакнување на капацитетите на јавната администрација и на пошироката јавност.

Сподели:

Регионална конференција - Родово одговорни политики – Добри пракси и предизвици од регионот

Министерството за труд и социјална политика ја организира регионалната конференција „Родово одговорни политики – Добри пракси и предизвици од регионот“. Конференцијата е организирана заедно со канцеларијата на UN Woman во Скопје со поддршката на Швајцарија и Шведска. Предвидено е да трае 2 дена во присуство на претставници од регионот коишто се занимаваат со предизвиците поврзани со родовата еднаквост.

Сподели:

Започна третата обука на тема Родова анализа

Во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање денеска започна третата обука на тема Родова анализа која ќе се одржува два дена.

Сподели:

Јавна дебата за Законот за родова еднаквост

Во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање се одржа јавна дебата за предлог Законот за родова еднаквост  на кој присуствуваше Министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска и претставници од министерствата и сите останати релевантни институции.

Сподели:

Основна обука за родово одговорно буџетирање и негова примена во секторските политики и програми

Во Ресурсниот центар за родово договорно креирање на политики и буџетирање во тек е „Основната обука за родово одговорно буџетирање и негова примена во секторските политики и програми“.

Сподели:

Заедно со Советот на Европа одржана е дводневна обука за недискриминација

Министерството за труд и социјална политика во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање одржа Обука за недискриминација, права и законски алатки за спречување и заштита од дискриминација како и Информативна сесија за бесплатна правна помош.

Сподели:

Се одржа првиот модул на Основната обука за род, родова еднаквост и воведување на родовата перспектива во јавните политики

Во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање се одржа првиот модул „Род и воведување на родовата перспектива во јавните политики“ од Основната обука за род, родова еднаквост и воведување на родовата перспектива во јавните политики.

Сподели:

ПОВИК ЗА ОБУКИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА РОДОВИ ПРАШАЊА

Министерството за труд и социјална политика, во рамки на програмaта за обуки на Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање, објавува повик за учество на обуката „Основна обука за род, родова еднаквост и воведување на родовата перспектива во јавните политики„, која ќе се одржи на 17 и 18 октомври 2022 година.

Сподели:

ПОВИК ЗА ОБУКИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Министерството за труд и социјална политика, во рамки на програмaта за обуки на Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање, објавува повик за учество на обуката за службеници и службенички вработени во јавниот сектор кои сакаат да ги надградат своите капацитети и знаења и сакаат да станат дел од обуката на тема „Должност за унапредување на еднаквоста во јавниот сектор“.

Сподели:

Во тек се завршните средби од ГРЕВИО евалуциската посета на Република Северна Македонија

Во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање се одржаа завршните средби од ГРЕВИО евалуциска посета на Република Северна Македонија. Во текот на 5 дена беа одржани средби со државни институции и невладиниот сектор.

Сподели:

Започна ГРЕВИО евалуациската посета на Република Северна Македонија

Во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање се одржа првата ГРЕВИО евалуциска посета на Република Северна Македонија. На средбата присуствуваше Министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска и претставници од Советот на Европа, ГРЕВИО, Министерството за труд и социјална политика и од Агенцијата за аудио, аудио-визуелни медиумски услуги. Од страна на претставниците на независното експертското тело при советот на Европа за имплементација на Истанбулската конвенција беа поставувани прашања со цел подобро согледување на напредокот на нашата држава во однос на родово базираното насилство.

Сподели:

ПОВИК ЗА ОБУКИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Министерството за труд и социјална политика со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Центарот за управување со промени отвора повик за службеници и службенички вработени во јавниот сектор. Обуките се на тема “Дискриминација и справување со дискриминација“ и се предвидени да се одржат во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање.

Сподели:

Преку голем број на публикации до поголема читателска публика за креирање на родово одговорни политики и буџетирање

Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање секојдневно се залага во исполнување на својата цел. Неговата работа е насочена кон внесување на родова сензитивност во јавната администрација и поголемо застапување на родовата еднаквост во секојдневните практики на општествената заедница.

Сподели:

ПОВИК ЗА ОБУКИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Министерството за труд и социјална политика со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Центарот за управување со промени отвора повик за службеници и службенички вработени во јавниот сектор кои сакаат да ги надградат своите знаења и вештини и да станат обучувачи и обучувачки за недискриминација и должност за унапредување на еднаквоста во јавниот сектор.

Сподели:

Координираноста помеѓу институциите придонесува до успешно надминување на предизвиците поврзани со родово базираното насилствo

Во просториите на Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање се одржа работна средба на тема ,, Напредокот на Република Северна Македонија при спроведување на активностите предвидени во Националниот Акциски План (2018-2023) за имплементација на Истанбулската Конвенција” за период од октомври 2018 - декември 2021 година.

Сподели:

Ресурсниот центар придонесува во различниот пристап за зајакнување на капацитетите на јавната администрација

Во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање се одржа билатерална средба помеѓу Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска и заменик шефот на мисијата на ОБСЕ во Република Косово, Килијан Вахл.

Сподели:

За насилството треба да говориме гласно

Се одржа Промоцијата на кампањата „Со тебе сме – заедно против насилството врз жените и девојчињата“ со цел поттикнување на жртвите од семејно насилство да го пријават насилството во надлежните институции.

Сподели:

Обуките во соработка со Центарот за управување со промени продолжуваат со зајакнување на капацитетите на институциите

Се одржа и втората обука од серијата на обуки на тема „Род, родова еднаквост и воведување на родовата перспектива во јавните политики“ кои што се наменети за зајакнување на капацитетите на институциите.

Сподели:

Преку работилници до зајакнување на административните капацитети во делот на вклучување на родовата перспектива во креирањето на буџетите.

Министерството за труд и социјална политика во соработка со канцеларијата на UN Women во Скопје започна со спроведување на работилници на тема: „Родовата перспектива во јавните финансии – Родово одговорно буџетирање“, наменети за зајакнување на административните капацитети во делот на вклучување на родовата перспектива во креирање на буџетите.

Сподели:

Преку обуките во Ресурсниот центар за креирање на политики и родово одговорно буџетирање се зајакнуваат капацитетите на вработените во јавниот сектор

Министерството за труд и социјална политика во соработка со канцеларијата на UN Women во Скопје започна со спроведување на серија обуки наменети за зајакнување на капацитетите во институциите, кои се одржуваат во Ресурсниот центар за креирање на политики и родово одговорно буџетирање. Обуките се спроведени од Центарот за управување со промени во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“ финансиски поддржан од Швајцарија и Шведска.

Сподели:

Ресурсниот центар за креирање политики и родово одговорно буџетирање продолжува во исполнување на својата цел

Министерството за труд и социјална политика организираше уште една дводневна работилница во Ресурсниот центар за креирање на политики и родово одговорно буџетирање на тема „Родово буџетски изјави- Извештај за родово одговорно буџетирање (Follow up)“.

Сподели:

МТСП организираше сет работилници за „Креирање родови индикатори: предизвици и потешкотии“

Министерството за труд и социјална политика во Ресурсниот центар за креирање на политики и родово одговорно буџетирање од 4 до 8 април 2022 година организираше сет на работилници за „Креирање родови индикатори: предизвици и потешкотии“.

Сподели:

Отворање на Ресурсниот центар за родово одговорно креирање политки и буџетирање

На 3 март 2022 година свечено се отвори Ресурсниот центар за родово одговорно креирање политки и буџетирање од страна на МТСП, а со поддршка на UN women канцеларијата во Скопје.

Сподели:

Тренчевска: Нема да застанеме се додека не воспоставиме целосен баланс во родовата еднаквост

Министерката за труд и социјална политика денеска оствари средба со претставничките на UN Women – Скопје. На средбата се разговараше заразличните форми на насилтво врз жените, за соработка и за промоција на родово одговорните политики и буџетирање, како и за новиот Закон за родова еднаквост и за воспоставуањето на првиот Ресурсен центар за креирање политики и буџетирање.

Сподели:

ПОВИК ЗА ОБУКИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА РОДОВИ ПРАШАЊА

Министерството за труд и социјална политика, во рамки на програмaта за обуки на Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање, објавува повик за учество на обуката „Основна обука за род, родова еднаквост и воведување на родовата перспектива во јавните политики„, која ќе се одржи на 17 и 18 октомври 2022 година.

Сподели: