Обука за обучувачи за недискриминација и должност за унапредување на еднаквоста во јавниот сектор

Сподели

За обуката

Целта е надоградување на знаењата и вештините на обучувачи и обучувачки за недискриминација и должност за унапредување на еднаквоста на вработените во јавниот сектор.

Резултати од обуката

Времетраење
4 дена
Сесии
12
Часа
15
Учесници
25

Контакт за повеќе информации:

natali.kitanoska@mtsp.gov.mk

Нема закажани термини за обуката.

Времетраење
4 дена
Сесии
12
Часа
15
Учесници
25

Контакт за повеќе информации:

natali.kitanoska@mtsp.gov.mk

Нема закажани термини за обуката.

Контактирајте не преку овој формулар