Обука за обучувачи за РОБ

Сподели

За обуката

Да се научат учесниците на теоријата, вештините и алатките за развој и испорака на успешна програма за обука за родово одговорно буџетирање.

Резултати од обуката