Обука за обучувачи за РОБ

Сподели

За обуката

Да се научат учесниците на теоријата, вештините и алатките за развој и испорака на успешна програма за обука за родово одговорно буџетирање.

Резултати од обуката

Времетраење
4 дена
Сесии
8
Часа
24
Учесници
10-15

Контакт за повеќе информации:

natali.kitanoska@mtsp.gov.mk

Нема закажани термини за обуката.

Времетраење
4 дена
Сесии
8
Часа
24
Учесници
10-15

Контакт за повеќе информации:

natali.kitanoska@mtsp.gov.mk

Нема закажани термини за обуката.

Контактирајте не преку овој формулар