Bazat e analizës gjinore

Shpërndaje

Rreth trajnimit

Të njihen me konceptin e analizës gjinore dhe përfitimet e aplikimit të analizës gjinore

Kuptoni çështjet kryesore dhe hapat për kryerjen e një analize gjinore

Identifikoni çështjet kryesore dhe aspektet gjinore sipas sektorëve

Kuptoni rëndësinë e vlerësimit të ndikimit rregullator në procesin e zhvillimit të politikave më të mira të përgjegjshme gjinore

Fitoni njohuri për statistikat gjinore dhe identifikoni burimet përkatëse të statistikave gjinore

Për t'u njohur me rëndësinë e sistemeve të monitorimit dhe vlerësimit

Të njihen me konceptin e raporteve buxhetore të përgjegjshme gjinore dhe përmbajtjen e tyre

Rezultatet e trajnimit

Njerëzit që punojnë në institucionet dhe organizatat përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e këtyre politikave publike duhet të jenë të vetëdijshëm se vendimet dhe veprimet e tyre mund të kenë rezultate të ndryshme për gratë dhe burrat. Përveç kësaj, t'u ofrojë pjesëmarrësve njohuri dhe kuptim se çfarë janë të dhënat e ndjeshme gjinore dhe statistikat gjinore, pse nevojiten dhe si mund të përdoren, si dhe parimet për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të politikave.

Kohëzgjatja
2 ditë
Sesione
5
Orë
14
Pjesëmarrës
16-20

Kontakt për më shumë informacione:

natali.kitanoska@mtsp.gov.mk

Nuk ka data të caktuara për trajnimin.

Kohëzgjatja
2 ditë
Sesione
5
Orë
14
Pjesëmarrës
16-20

Kontakt për më shumë informacione:

natali.kitanoska@mtsp.gov.mk

Nuk ka data të caktuara për trajnimin.

Na kontaktoni përmes këtij formulari