Gjeni trajnimin e radhës

Kalendar

Trajnimet e ardhshme

Nuk janë planifikuar trajnime të radhës.

Njoftime dhe intervista

Lajmet më të reja

Vizita vlerësuese e GREVIO në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka filluar

Vizita e parë vlerësuese e GREVIO në Republikën e Maqedonisë së Veriut u mbajt në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor. Në takim morën pjesë ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, dhe përfaqësues nga Këshilli i Evropës, GREVIO, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Agjencia për shërbime mediatike audio, audio-vizuale. U bënë pyetje nga përfaqësuesit e organit të pavarur ekspert në Këshillin e Evropës për zbatimin e Konventës së Stambollit për të kuptuar më mirë ecurinë e vendit tonë në lidhje me dhunën me bazë gjinore.

Shpërndaje:

THIRRJE PËR TRAJNIME PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE TË PUNONJËSVE TË SEKTORIT PUBLIK

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup dhe Qendrës për Menaxhim me Ndryshime hap thirrje për punonjës dhe punonjëse të punësuar në sektorin publik. Trajnimet janë me temë “Diskriminimi dhe ballafaqimi me diskriminimin” dhe janë planifikuar të mbahen në Qendrën Burimore për Krijimin e Politikave dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor.

Shpërndaje:

Përmes një numri të madh publikimesh për një lexues më të madh për krijimin e politikave dhe buxhetimit të përgjegjshëm ndaj gjinisë

Qendra Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor përpiqet çdo ditë për të përmbushur qëllimin e saj. Puna e tij synon futjen e ndjeshmërisë gjinore në administratën publike dhe përfaqësimin më të madh të barazisë gjinore në praktikat e përditshme të komunitetit shoqëror.

Shpërndaje:

THIRRJE PËR TRAJNIME PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE TË PUNONJËSVE TË SEKTORIT PUBLIK

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup dhe Qendrës për Menaxhimin e Ndryshimeve hap thirrje për nëpunës dhe nëpunëse të punësuar në sektorin publik të cilët dëshirojnë t’i sendërtojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre dhe të bëhen trajnues dhe trajnuese për çështje jodiskriminimi dhe detyrimi për avancimin e barazisë në sektorin publik.

Shpërndaje:

Koordinimi ndërmjet institucioneve kontribuon në tejkalimin e suksesshëm të sfidave që lidhen me dhunën në familje

Në hapësirat e Qendrës Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor, u zhvillua takim pune me temë “Progresi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në realizimin e aktiviteteve të parapara në Planin Nacional të Veprimit (2018-2023) për zbatimin e Konventës së Stambollit” për periudhën tetor 2018 - dhjetor 2021.

Shpërndaje:

Duhet të flasim për dhunën

Është mbajtur promovimi i fushatës “Ne jemi me ju – së bashku kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave” me qëllim të inkurajimit të viktimave të dhunës në familje që të raportojnë dhunën tek institucionet kompetente.

Shpërndaje:

Kërkoni trajnime sipas kategorive

Kategoritë e trajnimit

Trajnim themelor

Trajnim i avancuar

Trajnime për trajnerë

Mësimi elektronik

Trajnime të tjera

Çfarë thonë për ne?

Mesazhe nga pjesëmarrësit

Vesna Stojanovska

„Kam marrë pjesë në trajnimin ndoshta më interesant për mua deri më tani. Trajnerët ishin shumë të përgatitur dhe trajnimi ishte i shkëlqyer nga pikëpamja organizative.“

Petar Ivanovski

„Shumë faleminderit ekipit nga qendra stërvitore për stërvitjen e shkëlqyer. Aftësitë e fituara do të thonë shumë për mua për zhvillimin e karrierës sime.“

Dërgo mesazh

Formular për kontaktTë dhëna për kontakt

Adresa

Rr. Makedonija, nr.22, Shkup

Telefon

Orari i punës

E hënë- E premte 08:30-16:30

Informacione plotësuese

Mund të na kontaktoni në telefon, në postën elektronike ose personalisht në zyrën tonë