Gjeni trajnimin e radhës

Kalendar

Trajnimet e ardhshme

Nuk janë planifikuar trajnime të radhës.

Njoftime dhe intervista

Lajmet më të reja

Punëtori për shkëmbimin e përvojave mbi mekanizmat gjinorë në nivel lokal

Punëtori për shkëmbimin e përvojave mbi mekanizmat gjinorë në nivel lokal 21-23 shkurt Qendra Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor

Shpërndaje:

Plani vjetor dhe programi i punës i Qendrës Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor për vitin 2024

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon me aktivitetet për vendosjen e mundësive të barabarta ndërmjet burrave dhe grave. Në këtë drejtim është përgatitur plani vjetor i punës dhe programi i Qendrës Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Shpërndaje:

E-module mbi dhunën me bazë gjinore

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka ngritur module për dhunën me bazë gjinore me qëllim forcimin e kapaciteteve të administratës publike dhe publikut të gjerë.

Shpërndaje:

Konferenca rajonale - Politikat e përgjegjshme gjinore - Praktikat e mira dhe sfidat nga rajoni

Ministerstvoto za trud i socijalna politika ja organizira regionalnata konferencija „Rodovo odgovorni politiki – Dobri praksi i predizvici od regionot“. Konferencijata e organizirana zaedno so kancelarijata na UN Woman vo Skopje so poddrškata na Švajcarija i Švedska. Predvideno e da trae 2 dena vo prisustvo na pretstavnici od regionot koišto se zanimavaat so predizvicite povrzani so rodovata ednakvost. Show more 405 / 5,000 Translation results Ministria e Punës dhe Politikës Sociale organizon konferencën rajonale “Politikat e përgjegjshme gjinore – Praktikat e mira dhe sfidat nga Rajoni”. Konferenca organizohet së bashku me zyrën e UN Woman në Shkup me mbështetjen e Zvicrës dhe Suedisë. Është planifikuar të zgjasë 2 ditë në prani të përfaqësuesve nga rajoni që merren me sfidat që kanë të bëjnë me barazinë gjinore.

Shpërndaje:

Ka filluar trajnimi i tretë për Analizën Gjinore

Në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor, sot ka filluar sesioni i tretë i trajnimit për Analizën Gjinore dhe do të mbahet për dy ditë.

Shpërndaje:

Debat publik për Ligjin për Barazi Gjinore

Në Qendrën Burimore për politikëbërje dhe buxhetim të përgjegjshëm gjinor, u mbajt debat publik për propozimin e Ligjit për barazi gjinore, ku morën pjesë ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska dhe përfaqësues nga ministritë dhe të gjitha të tjerat. institucionet përkatëse.

Shpërndaje:

Kërkoni trajnime sipas kategorive

Kategoritë e trajnimit

Trajnim themelor

Trajnim i avancuar

Trajnime për trajnerë

Mësimi elektronik

Trajnime të tjera

Çfarë thonë për ne?

Mesazhe nga pjesëmarrësit

Vesna Stojanovska

„Kam marrë pjesë në trajnimin ndoshta më interesant për mua deri më tani. Trajnerët ishin shumë të përgatitur dhe trajnimi ishte i shkëlqyer nga pikëpamja organizative.“

Petar Ivanovski

„Shumë faleminderit ekipit nga qendra stërvitore për stërvitjen e shkëlqyer. Aftësitë e fituara do të thonë shumë për mua për zhvillimin e karrierës sime.“

Dërgo mesazh

Formular për kontaktTë dhëna për kontakt

Adresa

Rr. Makedonija, nr.22, Shkup

Telefon

Orari i punës

E hënë- E premte 08:30-16:30

Informacione plotësuese

Mund të na kontaktoni në telefon, në postën elektronike ose personalisht në zyrën tonë